Werkwijze

Stacks Image 835
Beroepsmatig pensioenfonds-bestuurder
Bestuurder met kennis van vermogensbeheer die de deskundigheid van het pensioenfondsbestuur versterkt
Stacks Image 846
Voorzitter of lid beleggingscommissie
Extern beleggingsdeskundige die zorgt voor tegenwicht in de beleggingscommissie
Stacks Image 824
Fiduciair Investment Consultant
Flexibel in te zetten extern beleggingsdeskundige die het bestuur coacht bij het strategisch beleggingsbeleid

Dienstverlening

Kern van de dienstverlening: Investment Policy Statement

Beleggen brengt risico's met zich mee. Het is dus van belang dat het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille aansluit bij het risicoprofiel van de belegger. Een verantwoord beleggingsproces begint ook volgens de wetgever, bij het opstellen van een Investment Policy Statement (IPS) waarin de belegger zijn beleggingsbeleid documenteert en motiveert. Resultaat: het bestuur is aantoonbaar in control en geeft zo blijk van verantwoord beleggingsbeleid.

Overige diensten
Begeleiden asset liability management studie
Selecteren vermogensbeheerder en custodian
Opstellen maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid
Opstellen rapportagevereisten
Ontwerpen governance- & organisatiestructuur vermogensbeheer
Voorzitter of lid beleggingscommissie
Ontwikkelen strategisch beleggingsbeleid
Ontwikkelen matching- en returnportefeuille
Opstellen ethische gedragsregels
Professioneel bestuurder
Trainer workshop on ethics

Profiel

Chartered Financial Analyst
Certified Pensioenexecutive
Certified ethics trainer
Drs. Rik Albrecht, CFA, CPE (1970) is als professioneel pensioenfondsbestuurder en voorzitter beleggingscommissie gevestigd in Utrecht. In deze functies richt Rik zich vooral op strategische beleggingsvraagstukken. Voorbeelden zijn het opstellen van Investment Policy Statements, begeleiden ALM, strategische asset allocatie en renterisicobeheer. Hiervoor was Rik als consultant in dienst bij Aon Hewitt en heeft hij hands-on praktijkervaring bij APG en DBV levensverzekeringen met het beheren van portefeuilles van aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, commodities en diverse complexe derivaten. Rik is door CFA Institute gecertificeerd ethics trainer. Rik heeft economie gestudeerd aan de universiteit van Maastricht en Birmingham en heeft de HEAO gedaan in Groningen en Parijs. Hij is CFA charterholder, een internationaal erkende titel voor beleggingsprofessionals. Ten slotte heeft hij het diploma Certified Pensioenexecutive ontvangen van de Erasmus School of Economics.
Stacks Image 599
Stacks Image 2349
The gold standard in the investment profession
Financial Times
Contact:
Tel: 06-10676056
Stacks Image 997

Referenties

Rik is een betrokken, alerte adviseur die gemaakte afspraken met de vermogensbeheerder goed in de gaten houdt en waar nodig acties voorstelt. Hij was medeopsteller van de Investment Policy Statement en hij leverde een wezenlijke bijdrage aan de deskundigheid van de beleggingscommissie. Dat maakt hem ook een vertrouwenwekkende adviseur. Rik functioneerde naar volle tevredenheid in de beleggingscommissie. Hij zorgde ervoor dat de besluitvorming weloverwogen plaats vond.
Gijs van Dalen, Total Pensioenfonds Nederland
Ik vond de samenwerking erg plezierig. Wat ik waardeerde was de heldere uitleg van moeilijke onderwerpen en de vertaling naar besluiten of akties van de beleggingscommissie. Rik maakt helder wat er gedaan moet worden en hij is erg vasthoudend in de realisatie daarvan. Bovendien is hij duidelijk over wat je vooral niet moet doen. Het resultaat is dat het beleggingsbeleid een stevige grondslag heeft en een consistente gedragslijn wordt gevolgd.
Carlos Kraaij, Pensioenfonds Givaudan
De adviezen van Rik Albrecht inzake vermogensbeheer en fondskeuzes waren vooral wars van modieuze inzichten en blonken uit door feitelijke onderbouwing. Dit werkt in hoge mate ontnuchterend en ondersteunt de gewenste feitelijke onderbouwing van de te maken keuzes.
Pieter Vonk, Directeur HR Nederland, Saint-Gobain
Onze gesprekken binnen de beleggingsadvies-commissie met Rik Albrecht als extern adviseur hebben de afgelopen periode op constructieve, succesvolle en prettige wijze plaatsgevonden.
Wim Schaap, Pensioenfonds Meneba
Onder leiding van Rik heeft het bestuur vanaf 2013 het vermogensbeheer helemaal opnieuw ingericht en aanpassingen gedaan in de beleggingsportefeuille. (Passieve mandaten en geen ingewikkelde produkten meer zoals swaptions). De vermogensbeheerkosten zijn hiermee gedaald tot ongeveer 0,13%. SPT behoort hiermee tot één van de laagsten in pensioenland.
Meilof Snijder, voorzitter a.i. Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten

Opdrachtgevers

Huidige
Stacks Image 2160
Stichting Pensioenfonds OWASE
Voorzitter beleggingscommissie
Stacks Image 2127
Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Lid raad van toezicht drie internationale vastgoedfondsen
Stacks Image 2138
Stichting Pensioenfonds Alliance
Lid bestuur en beleggingscommissie
Stacks Image 2388
Stichting Total Pensioenfonds
Adviseur beleggingscommissie
Stacks Image 2319
Pensioenfonds Ecolab
Lid visitatiecommissie
Stacks Image 2329
SPO
Docent vermogensbeheer
Stacks Image 2378
Molenaarspensioenfonds
Lid beleggingsadviescommissie
Stacks Image 2398
NNIP
Trainer workshop on ethics voor MiFID II
Vorige
Stacks Image 1047
Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten
Professioneel bestuurslid en voorzitter beleggingscommissie
Stacks Image 984
Stichting Pensioenfonds HunterDouglas
Voorzitter beleggingscommissie
Stacks Image 1108
Stichting Pensioenfonds VNU
Lid beleggingscommissie
Stacks Image 1531
Pensioenfonds ERIKS
Opstellen Investment Policy Statement, begeleiden ALM, selectie vermogensbeheerder
Stacks Image 1272
Pensioenfonds Givaudan
Opstellen Investment Policy Statement, begeleiden ALM, opstellen rapportage-eisen, implementatie portefeuille, lid beleggingscommissie
Stacks Image 1313
Saint-Gobain
Advies vermogensbeheer en beleggingsfondsen voor verzekerde regeling
Stacks Image 1426
Pensioenfonds NCR
Opstellen Investment Policy Statement, begeleiden ALM, selectie custodian, opstellen rapportage-eisen, implementatie portefeuille
Stacks Image 1348
BPF Rijn- en Binnenvaart
Inrichten governance & organisatie, selectie vermogensbeheerder en custodian, ondersteuning beleggingscommissie
Stacks Image 1496
Total Pensioenfonds Nederland
Opstellen Investment Policy Statement, evaluatie beleggingsplan, opstellen rapportage-eisen, ondersteuning beleggingscommissie
Stacks Image 1566
Pensioenfonds Celtaona
Evaluatie en selectie vermogensbeheerder
Stacks Image 1383
Pensioenfonds Meneba
Opstellen Investment Policy Statement, strategische asset allocatie, selectie vermogensbeheerder, select custodian, ondersteuning beleggingscommissie
Stacks Image 1461
Syngenta
Opstellen beleggingsbeleid, ondersteuning beleggingscommissie van verzekerde regeling
Stacks Image 1233
DBV Levensverzekeringen
Beheer portefeuille van obligaties, aandelen en commodities; complexe derivaten constructie
Stacks Image 1636
Rabobank International
Credit Risk Management
Stacks Image 1601
APG
Beheer van obligatieportefeuille van Europese financiële instellingen
Stacks Image 2339
Pensioenfonds Orsima
Professioneel bestuurslid vermogensbeheer
Stacks Image 2356
FNO
Opstellen strategisch beleggingsplan
Stacks Image 2309
Pensioenfonds voor de woningcorporaties
Lid Bestuurscommissie Balansmanagement

Bovenstaand overzicht is niet compleet. Andere opdrachtgevers met een structureel of incidenteel karakter kunnen voorkomen. Dit overzicht geldt niet als een overzicht van nevenfuncties zoals gevraagd door gedragscodes.

Publicaties

Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

Download de
gedragscode

CFA Institute ziet er op toe dat iedere CFA charterholder zich aan de Code and Standards houdt. Inbreuk op deze regels kan aanleiding geven tot het intrekken van het recht op het gebruik van de CFA titel. CFA Institute en Dutch Securities Institute (DSI) werken op dit gebied samen.
Members and Candidates have a duty of loyalty to their clients and must act with reasonable care and exercise prudent judgment. Members and Candidates must act for the benefit of their clients and place their clients’ interests before their employer’s or their own interests. In relationships with clients, Members and Candidates must determine applicable fiduciary duty and must comply with such duty to persons and interests to whom it is owed.
Artikel III(A) van de Standards of Professional Conduct van CFA Institute